Preț CLT structură

Construcția „Structura CLT – CROSS LAMINATED TIMBER”

Construcția „Structura CLT – CROSS LAMINATED TIMBER” reprezintă construcția fundației imobilului, montajul structurii CLT fără finisaje și fără partea exterioară a acoperișului, învelitoarea sau hidroizolația în cazul acoperișurilor terasate. În faza de structură sunt incluse fundația din beton armat, hidroizolațiile, structura imobilului CLT ce include pereți | planșee| șarpantă. De asemenea, nu este realizată nici partea de instalațiile termice|sanitare|electrice, acestea fiind considerate finisaje.

Documentație imobil:

 • Consultanţă gratuită;
 • Efectuarea Studiului geotehnic pe terenul unde va fi edificat imobilul;
 • Întocmirea Proiectului complet: structură,arhitectură,instalații sanitare|termice|electrice,în concordanță cu specialiștii de la fabrică – ce cuprinde: proiectarea (la standard) de casă pasivă a construcțiilor, respectiv calculul PHPP, conformarea tuturor detaliilor de îmbinare și etanșare, calculul de umbrire, balanța energetică și eventuala documetație de certificare, ceea ce înseamnă 25 euro/m2

Infrastructura imobil (cota zero)

 • săpături mecanizate aplicate cu buldoexcavatorul sau manuale, după caz;
 • execuţie elemente de structură : tălpi continue din beton|grinzi fundare|stratul pentru ruperea capilarității|
 • pozarea și montarea instalațiilor de canalizare și racord apă în fundația imobilului folosind țeavă pehd și țeavă portocalie. Prinderea țevilor se va face cu coliere metalice.
 • cofrarea elementelor cu panouri galbene, negre, rășinoase;
 • fier beton montat conform proiectului;
 • betonarea elementelor folosind betonul de staţie conform marcii din proiect,turnat pompabil si vibrat cu aparatul din dotare;
 • hidroizolarea fundației
 • Pardoseala imobilului la cota zero ce va fi izolată termic cu polistiren extrudat 30k de 15 cm grosime

Execuţie Fundație din beton armat, Montaj structură CLT Cross Laminated Timber 

Asigurăm : trasarea topo a lucrarii si punctarea bornelor de nivel prin inginer topometrist,a imobilului ce urmează a fi construit; opțional se poate opta și pentru îngrănițuirea terenului.

Broșură opțională

Servicii

Suprastructură imobil CLT – CROSS LAMINATED TIMBER – PARTER /PARTER ȘI ETAJ

 • Proiect tehnologic cu detalii în fabrică
 • Transportul structurii pereți, planșeu, grinzi, șarpantă de la fabrică pe șantier
 • Realizare montaj pereți exteriori parter (panouri din lemn CLT, grosime 80mm)
 • Realizare montaj pereți interiori portanți parter (panouri din lemn KVH , grosime 60x140mm)
 • Realizare montaj pereți interiori neportanți parter (panouri din lemn KVH , grosime 60x100mm)
 • Realizare montaj planșeu peste nivelul parter (panouri din lemn CLT , grosime 132mm )
 • Realizare montaj pereți exteriori etaj (panouri din lemn CLT, grosime 80mm)
 • Realizare montaj pereți interiori portanți etaj (panouri din lemn KVH , grosime 60x140mm)
 • Realizare montaj pereți interiori neportanți etaj (panouri din lemn KVH , grosime 60x100mm)
 • Realizare montaj șarpantă acoperiș (panouri din lemn CLT , grosime 110mm)
 • Elementele metalice de asamblare necesare asamblarii structurilor prefabricate ale casei: pereți exteriori și interiori, planșeu și acoperiș

Prețurile pachetului de construcție Structura CLT – Fără alte costuri ascunse:

Pachetul de construcție ”STRUCTURA” conține absolut toate materialele și manoperele pentru construcția casei tale, fără fără finisajele interiore/exterioare și fără instalațiile sanitare/termice/electrice.

 • Prețul final facturabil a unei astfel de locuințe, (fundație din beton armat și structura CLT fără instalații și finisaje) în baza pachetului prezentat, oscilează între 515.euro/m² – 595.euro/m² construit desfășurat pentru imobilele tip Parter sau Parter + Etaj. Se stabilește în urma discuțiilor cu arhitectul/șeful proiectului și a inginerului devizier. Este foarte importantă configurația arhitecturală a clădirii, care implică respectarea principiilor dezvoltării durabile (inclusiv un grad ridicat de performanță energetică a elementelor de construcție care să ducă la un necesar de energie cât mai mic).
 • Prețurile vor suporta modificări: dacă veți alege alte opțiuni privind dimensiunile pereților și a planșeelor|dacă se vor efectua traseele pentru instalațiile electrice/termice din fabrică | dacă terenul pe care se va edifica construcția nu este drept, prezintă umpluturi cu deșeuri sau moluz și este greu accesibil|dacă nu există utilități în zonă.
 • Asigurăm toată logistica necesară desfășurării unui șantier prin utilaje grele și ușare, scule de mână, cofraje, schele, popi-metalici, astfel încât să nu vă stresăm în cazul în care vă doriţi o casă construită pe ideile si cerinţele investitotului, la un preţ corect în raport cu materialele oferite in structura imobilului CLT.

Aveți întrebări?